CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công chức, viên chức
2 1.005392.000.00.00.H35 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công chức, viên chức