CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1927 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 T-LAC-273924-TT Thẩm định các phương án giá Quản lý giá
47 1.005427.000.00.00.H35 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
48 1.003118.000.00.00.H35 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng
49 2.002139.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản TP
50 2.002193.000.00.00.H35 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước TP
51 1.005136.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
52 1.001233.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
53 2.000592.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
54 1.009374.000.00.00.H35 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
55 1.009386.000.00.00.H35 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
56 1.004470.000.00.00.H35 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
57 1.003384.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
58 1.004528.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch
59 1.001822.000.00.00.H35 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
60 1.001671.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm