CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1965 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
46 1.003118.000.00.00.H35 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
47 2.002139.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản TP
48 2.002193.000.00.00.H35 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước TP
49 1.005136.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch
50 1.001233.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
51 2.000592.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
52 1.009374.000.00.00.H35 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
53 1.009386.000.00.00.H35 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
54 1.004470.000.00.00.H35 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
55 1.003384.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
56 1.004528.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
57 1.001822.000.00.00.H35 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
58 1.001671.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
59 1.009397.000.00.00.H35 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
60 1.008891.000.00.00.H35 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc