CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1927 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.002400.000.00.00.H35 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
92 2.002412.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
93 1.003622.000.00.00.H35 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
94 1.001939 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
95 2.001329.000.00.00.H35 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu
96 2.001402.000.00.00.H35 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
97 PCLC-02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Điện
98 1.009642.000.00.00.H35 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt nam
99 1.009645.000.00.00.H35 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt nam
100 2.002005.000.00.00.H35 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
101 1.010026.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
102 2.000591.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
103 1.005190.000.00.00.H35 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
104 2.001161.000.00.00.H35 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất
105 1.011507.000.00.00.H35 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất