CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 242 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.001639.000.00.00.H35 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
47 2.001214.000.00.00.H35 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
48 1.004439.000.00.00.H35 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
49 2.001212.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
50 2.000477.000.00.00.H35 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
51 2.000777.000.00.00.H35 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
52 2.001211.000.00.00.H35 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
53 2.001947.000.00.00.H35 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ Em
54 1.004944.000.00.00.H35 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ Em
55 1.004440.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 CTT.21.12.0003 Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi Cấp Quận/huyện Miễn giảm tiền sử dụng đất
57 1.003048.000.00.00.H35 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu Cấp Quận/huyện Tài chính y tế
58 1.012383.000.00.00.H35 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Cấp huyện) Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng
59 2.000927.000.00.00.H35 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. Cấp Quận/huyện Chứng thực
60 1.011402.000.00.00.H35 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đã chuyển ra Cấp Quận/huyện Chính sách