làm lý lịch tư pháp

Vũ thị thoa — lúc 17:42:51 ngày 06/07/2020

em muốn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân thì làm thế nào ạ

Trả lời

cần viết tờ khai theo mẫu 03/TT-LLTP; scan SHK, CMND hoặc CCCD photo chứng thực; vào dichvucong.laichau,gov.vn; nhấp đúp chuột vào mục một cửa điện tử; chọn cơ quan là sở tư pháp, chọn lĩnh vực lý lịch tư pháp; chọn thời gian thực hiện (nếu sinh ra và lớn lên ở lai châu thì chọn 10 ngày) chọn tiếp tục rồi điền các thông tin theo yêu cầu

Vi Văn Bỉnh — lúc 07:51:25 ngày 07/05/2021

Quay lại danh sách câu hỏi