Giấy khai sinh

Hàng Thị Cô — lúc 20:35:49 ngày 01/03/2021

em muốn hỏi: Giấy khai sinh của em, bố em đi đăng kí vào năm 2000. Nhưng do Giấy khai sinh của em không có số, em muốn sửa lại Giấy khai sinh thì cần làm như nào ạ?

Trả lời

em lên đến nơi thực hiện đăng ký khai sinh của em đề nghị cán bộ tư pháp - hộ tịch tra sổ hộ tịch của em xem còn sổ gốc hay không? nếu trong sổ gốc có thông tin của em thì đề nghị UBND cấp xã đó thực hiện bổ sung số khai sinh cho em vào giấy khai sinh theo quy định của pháp luật.

Hồ Thị Thu Thuỷ - Bộ phận TN&TKQ - Phòng Tư pháp — lúc 15:37:31 ngày 06/05/2021

Quay lại danh sách câu hỏi