Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Quyết Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 141 141 81 0 100 %
Hộ tịch 40 40 35 0 100 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %