Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Bo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 27 26 26 1 96.3 %
Chứng thực 3 2 2 1 66.7 %