Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Hon

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 79 79 56 0 100 %
Hộ tịch 46 46 37 0 100 %
Bảo trợ xã hội 23 23 23 0 100 %