Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Tân Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 224 224 86 0 100 %
Hộ tịch 160 159 132 1 99.4 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %