DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Bum Nưa
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.49.H35-230407-0004 1 LÙ VĂN HỌP Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 07/04/2023 15:39:58 02/05/2023 15:39:58 Đang xử lý