DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Mường Tè
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.49.H35-230511-0001 1 TỐNG VĂN BAO Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 11/05/2023 09:03:21 01/06/2023 09:03:21 Đã trả kết quả
2 000.11.49.H35-230504-0002 1 VÀNG VĂN LIÊM Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:50:58 05/05/2023 08:50:58 Đã trả kết quả
3 000.11.49.H35-230504-0003 1 ĐAO VĂN THÀNH Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:50:05 05/05/2023 08:50:05 Đã trả kết quả
4 000.11.49.H35-230518-0001 1 LÝ THỊ MINH HẬU Thủ tục đăng ký kết hôn 18/05/2023 14:34:39 19/05/2023 07:34:39 Đã trả kết quả
5 000.11.49.H35-230505-0001 1 LÒ THỊ CHÂM Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:20:43 08/05/2023 08:20:43 Đã trả kết quả
6 000.11.49.H35-230510-0002 1 VÀNG VĂN THĂNG Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 10:53:43 11/05/2023 08:53:43 Đã trả kết quả
7 000.11.49.H35-230504-0001 1 ĐAO THỊ DUYÊN Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:51:31 05/05/2023 08:51:31 Đã trả kết quả