DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Nậm Khao
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.49.H35-210122-0001 1 LÒ THỊ SINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/01/2021 09:41:30 03/03/2021 09:41:30 Đang xử lý
2 000.08.49.H35-220426-0002 1 LỲ PHU XỨ Thủ tục đăng ký khai sinh 26/04/2022 08:26:25 26/04/2022 11:26:25 Đang xử lý