DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Nậm Khao
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.49.H35-230505-0001 1 LÒ VĂN THÁI Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 05/05/2023 09:52:10 29/05/2023 09:52:10 Đã trả lại dân