DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Bản Lang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.46.H35-211115-0001 1 VÀNG THỊ PANG Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần 15/11/2021 09:06:15 20/12/2021 09:06:15 Đang xử lý