DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND xã Bản Lang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.46.H35-230515-0001 1 VÀNG VĂN Ý Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:15:38 14/06/2023 17:30:00 Đã trả lại dân