DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND TT Phong Thổ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.02.46.H35-230517-0002 1 NGUYỄN VĂN TIN Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 17/05/2023 14:01:03 02/10/2023 14:01:03 Đã trả lại dân