DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Tả Phìn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.47.H35-230522-0007 1 THÀO A GIÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 16:34:54 21/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.09.47.H35-230526-0004 1 TẨN PHỒNG PAO Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 17:37:30 23/06/2023 17:30:00 Đang xử lý