DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Bản Bo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.43.H35-230525-0001 1 PHẠM THỊ THÚ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/05/2023 10:58:41 01/06/2023 10:58:41 Đang xử lý
2 000.05.43.H35-230526-0001 1 HẠNG THỊ SÁY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 10:38:16 27/06/2023 17:30:00 Đang xử lý