DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Bản Bo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.43.H35-230510-0001 1 PHẠM THỊ DUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:35:55 10/05/2023 15:35:55 Đã trả kết quả