DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Bản Hon
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.43.H35-230523-0002 1 TAO VĂN ÚN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 23/05/2023 09:50:48 23/05/2023 15:50:48 Đã trả kết quả
2 000.08.43.H35-230523-0001 1 TAO VĂN PẦU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 23/05/2023 09:23:56 13/06/2023 09:23:56 Đã trả kết quả