CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 PCLC-15 Tra cứu thông tin Công ty Điện lực Lai Châu Điện
2 PCLC-16 Tư vấn sử dụng điện. Công ty Điện lực Lai Châu Điện
3 PCLC-17 Xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện. Công ty Điện lực Lai Châu Điện
4 PCLC-18 Giải đáp thắc mắc kiến nghị của Khách hàng. Công ty Điện lực Lai Châu Điện