CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 PCLC-15 Tra cứu thông tin Điện
2 PCLC-16 Tư vấn sử dụng điện. Điện
3 PCLC-17 Xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện. Điện
4 PCLC-18 Giải đáp thắc mắc kiến nghị của Khách hàng. Điện